Schoolgids 

Op alfabetische volgorde treft u hier praktische informatie aan over De Nieuwe Wiel.
Klik op het trefwoord om naar de betreffende infopagina te gaan. 
De gehele schoolgids kunt u hieronder vinden:

Aanmelding en plaatsing

Absentie

Afvalvrije school

Afsluiting schooljaar

Antipestprotocol

Beleid Burgerschap DNW

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse opvang (BSO)

Chromebooks

Continurooster

Culturele en kunstzinnige vorming

Dag- en weektaken

Excursies

Fietsen

Fotograaf

Fruit - hapjes 10.00 uur

Gescheiden ouders

Goede doelen

Groepsouders

Gym- en zwemles

Hoofdluis

Huiswerk

Interne leerling begeleider (IB-er)

Jaarboekje 2023-2024

Jeugdgezondheidszorg

Kerk en school

Kijkmomenten

Klachtenprocedure

Kleding

Kwaliteit en tevredenheid

Leerlingontwikkelingsvolgsysteem

Meldcode en verwijsindex

Mobiele telefoon

Nablijven

Ouderbijdrage

Ouderportaal Parnassys

Parkeren

Pedagogisch klimaat en PBS

Presentaties

Rapportage

Samenwerkingsverband

Scholing van het team

Schoolapp Social Schools

Schoolbegeleidingsdienst

Schoolkamp groep 8

Schoolplan

Schoolreis en kleuterfeest

Schoolshirts

Schooltijden

Schrijfonderwijs

Social Media Beleid

Sociale redzaamheid

Sponsoring

Sportdag

Stagiaires

Urenverantwoording

Verjaardagen en traktaties

Verlof kinderen

Vertrouwenspersonen

Vervoer van leerlingen

Verzekering

Voortgezet onderwijs

Wederzijdse verwachtingen

Zieke leerlingen

Zindelijkheid

Zwemvierdaagse

Zorg en begeleiding van leerlingen