Plusklas

We hebben aandacht voor alle kinderen, dus ook voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

(Hoog)begaafdheid

Een op de tien kinderen is meer- of hoogbegaafd. Wij bieden deze leerlingen onderwijs op maat aan door differentiatie op niveau, het compacten en verbreden van de lesstof, het stellen van hogere denkorde vragen en via onze Plusroep en/of Wortelklas.

Plusgroep

Via de plusgroep bieden we leerlingen in de school extra uitdaging aan. Elke woensdag komen kinderen van de plusklas bij elkaar en werken aan een thema met onderzoeksvragen en hogere denkorde vragen. Kinderen hebben ook de mogelijkheid om via het programma ‘Languagenut’ een andere taal te leren.

Wortelklas

De hoogbegaafde leerlingen van De Nieuwe Wiel kunnen gebruik maken van de Wortelklas van de SPCO, de bovenschoolse Plusgroep. Een specialistische leerkracht biedt deze groep kinderen een dag per week een speciaal op hen afgestemd en meer uitdagend onderwijsaanbod aan. Ze werken samen met kinderen die ook uitdaging nodig hebben en leren hoe ze moeten leren. Zo krijgen ook deze leerlingen op onderwijsniveau, en ook in persoonlijkheidsontwikkeling, de extra aandacht die ze nodig hebben. Deze lessen vinden plaats in Woerden op de R de Jagerschool.

Plaatsing
Om te kijken of uw kind past in een Plusgroep of Wortelklas gebruiken we het DHH protocol (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid), dat we samen met u als ouder invullen of een IQ test. Voor toelating tot de Wortelklas wordt, in samenspraak met u, door de school een verzoek aan de toelatingscommissie gedaan.