Begeleiding en inzet van studenten

Sinds 2003 zijn de scholen van SPCO Groene Hart, waar De Nieuwe Wiel ook onder valt, en de Marnix Academie partners in Onderwijs en Ontwikkeling. Dit wil zeggen dat de scholen van de SPCO studenten van de academie in de gelegenheid stellen, zich binnen hun muren te ontwikkelen tot volwaardige collega’s.


Ten behoeve van deze samenwerking zijn op alle scholen coördinatoren opgeleid (ICO/Intern Coördinator Opleidingen). Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en plaatsing van de studenten. Bij ons op school is dat Diana Zwijnenburg.
Eerste jaars studenten zijn vooral bezig met hun lesgevende kwaliteiten. Zij lopen een dag stage. Tweede en derde jaars studenten werken ook mee aan andere zaken binnen de school. Zij lopen twee dagen stage. Vierde jaars studenten kunnen zelfstandig een groep begeleiden en draaien mee als volwaardige leerkrachten. Zij lopen twee à drie dagen stage.
 
Naast Pabostudenten zijn er ook studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen. Wij kunnen hen ook inzetten als extra ondersteuning van bepaalde groepen.
Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij ons een zogenaamde ‘snuffelstage’ lopen. Onze school werkt daar aan mee. De aanvragen voor stageplaatsen bekijken wij per schooljaar.
 
Alle mentoren van onze school hebben de mentorencursus gevolgd. Zij zijn in staat om de studenten te begeleiden in de verschillende leerjaren.
In maart 2013 heeft de school een audit ondergaan. Op heel veel gebieden zijn wij bevraagd door een audit-team van de Marnix Academie. Het resultaat was ‘goed’. Hierdoor zijn wij nu een gecertificeerde opleidingsschool.