Modern onderwijs

De Nieuwe Wiel maakt in elke groep gebruik van Chromebooks en tablets. Kinderen werken over het algemeen sneller op de computer en maken meer opdrachten. We bieden een doorgaande leerlijn zodat duidelijk is wat een kind in welke groep aan digitale vaardigheden moet beheersen.

Snappet

Vanaf groep 4 geven we op de tablet de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen via de methode Snappet. Het voordeel van digitaal onderwijs is dat kinderenen de leerkracht snel feedback krijgen via de computer. Ze zien wat goed gaat en wat fout.

Het programma past het lesaanbod aan op het niveau van het kind. Vindt een kind bepaalde opdrachten lastig? Dan worden ze iets gemakkelijker aangeboden en vaker herhaald. Bij opdrachten die ze gemakkelijk afgaan, wordt de lat juist iets hoger gelegd. 

Op een overzichtsscherm ziet leerkracht hoe de kinderen opdrachten maken. Kinderen die opdrachten niet begrijpen, krijgen opnieuw uitleg en gericht oefening.