Modern onderwijs

De Nieuwe Wiel geeft modern onderwijs. We gebruiken digitaal lesmateriaal waar het nodig is dat kinderen en de leerkracht snel feedback krijgen. Met de inzet van chromebooks zien kinderen en de leerkracht wat goed gaat en wat fout. De leerkracht kan hierdoor het kind sneller hulp bieden.
Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen goed leren schrijven, dat is goed voor de ontwikkeling van hun brein. Op De Nieuwe Wiel maken we een verantwoorde keuze voor een balans tussen digitaal en schriftelijk onderwijs. 

Engels
De Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Daarom geven wij Engelse les aan de kinderen van de groepen 1 tot en met 8.

De kinderen leren op jonge leeftijd Engels. Het spelenderwijs leren van een tweede taal gaat ze gedurende deze taalgevoelige periode gemakkelijk af. Engels is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Diverse vervolgscholen in de buurt (Schoonhoven, Nieuwegein) bieden voortgezet onderwijs aan, met de mogelijkheid om dit tweetalig te volgen

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen op een speelse wijze les in de Engelse taal. De methode I Pockets maakt dat ze door liedjes, verhalen en activiteiten bekend raken met Engelse woorden en zinnen.
In de groepen 5 t/m 8 lessen maken wij gebruik van de nieuwe methode ‘Stepping Stones’. Met films, muziekclips en opdrachten weten de ‘co-teachers’ de taal op originele wijze over te brengen.
Stepping Stones heeft een doorgaande leerlijn.  Vanaf groep 5 wordt er gestart met het leren lezen en schrijven.

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen extra Engels door een native speaker. In deze lessen lezen ze samen Engelse boekjes en converseren ze in het Engels met de native speaker.

Door op deze wijze structureel les te geven in de Engelse taal bereiden we onze kinderen goed voor op het Voortgezet Onderwijs. 

Blink
Blink is onze nieuwe zaakvakkenmethode (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). 

Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter.

Ze krijgen hierdoor een goede basis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.