Hoogbegaafdheid - Day a Week School - ADM (A different morning)

Uniek aanbod hoogbegaafde kinderen Woerden e.o.

Leerlingen die hoogbegaafd zijn presteren op een hoger niveau of blinken uit in meerdere vakgebieden. Om deze kinderen een nog beter passend en uitdagend onderwijsaanbod te bieden, heeft de SPCO zich per 1 februari 2019 aangesloten bij de Day a Week School.

Day a Week School (DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging, dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Doelstelling

De doelstelling van Day a Week School is; talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Werkwijze

Day a Week School brengt de hoogbegaafde leerlingen van verschillende SPCO-scholen één dag per week samen, zodat ze elkaar ontmoeten als ontwikkelingsgelijken. De groepen zijn klein (maximaal 15 leerlingen) en de gespecialiseerde leerkracht geeft vakken als wetenschap, filosofie, rekenprojecten en (eigen) vrije projecten. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo leren ze leren

Voor uw kind?

De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van uw kind, dan zal de leerkracht u daarover berichten. Op dit moment heeft de SPCO drie DWS-groepen. De gastscholen voor deze groepen zijn de R. de Jagerschool en de Margrietschool.

Voor meer informatie, verwijzen we u naar de website: https://groenehart.dayaweekschool.nl/

ADM (A different morning)

Binnen Spco is er voor cognitief talentvolle leerlingen uit groep drie tot halverwege groep vijf een bovenschoolse voorziening: A Different Morning (ADM). Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen die naast het aanbod op hun eigen school meer uitdaging nodig hebben. Bij ADM wordt aandacht besteed aan filosofie, projecten en komen werken aan mindset en de sociaal emotionele ontwikkeling ook aan bod.

De projecten die bij ADM gedaan worden, zijn er onder andere op gericht om leerlingen uit te dagen en om leergedrag te vertonen.Er wordt hierbij gestreefd naar een houding die gericht is op een evenwichtige balans tussen inzet, leren en presteren.