Schoolreis en kleuterfeest

Afhankelijk van de bestemming gaan de groepen 3 t/m 7, al dan niet gesplitst (3 t/m 5 en 6 en 7), op schoolreis. Voor de schoolreis vragen wij jaarlijks een bijdrage van € 25,- per kind. Dit geld wordt in z`n geheel uitgegeven aan het schoolreisje.
Bij ziekte kunt u het entreegeld van een attractiepark terug krijgen. Dit geldt niet voor het geld van de bus, aangezien dit vooraf wordt betaald.


Voor de groepen 1 en 2 wordt aan het einde van het schooljaar een kleuterfeest op school georganiseerd. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 5,- per kind

Bovengenoemde bedragen worden om administratieve redenen tegelijk met de ouderbijdrage geïnd.