Urenverantwoording

Schooltijden

In de wet primair onderwijs staat beschreven hoeveel uren les de leerlingen per dag en per jaar moeten volgen. Voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat zij minimaal 3520 uur op school moeten zijn. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit tenminste 4000 uur.  Vanuit deze gegevens komen wij tot de volgende schooltijden:

Groepen 1 t/m 8

Maandag

8.30-14.30 uur

Dinsdag

8.30-14.30 uur

Woensdag

8.30-12.30 uur

Donderdag

8.30-14.30 uur

Vrijdag

8.30-14.30 uur

De groepen 1 en 2 zijn op de woensdag vrij.

Urentabel 2018-2019

In de urentabel kunt u lezen hoeveel uur elke groep daadwerkelijk les heeft dit schooljaar.

groep

aantal klokuren per week les incl. pauze

aantal uren pauze per week

vakantie-uren en vrije uren

totaal aantal klokuren les per jaar

1

22

2.00

323

821

2

22

2.00

323

821

3

26

2.30

367

981

4

26

2.30

367

981

5

26

2.30

367

981

6

26

2.30

367

981

7

26

2.30

367

981

8

26

2.30

367

981