Rapportage

Wij verstrekken in alle groepentweekeer per jaar een voortgangsrapportage, het rapport.Deze rapportage wordt gemaakt in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Rond iedere rapportage worden 10 minutengesprekken georganiseerd. Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben ouders ook toegang tot het ouderportaal van Parnassys, waardoor zij inzicht hebben op de cijfers van de methode-toetsen en de niet-gebonden methodetoetsen.

In november zijn er ook 10 minutengesprekken.
Het 1e rapport wordt in
februarimeegegeven aan de kinderen van groep 1 t/m 8. Hierin worden naast de methode-gebonden toetsen ook de niet-methode-gebonden toetsen (Citotoetsen) weergegeven.
In januari/februari worden de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 1 t/m 8 en in mei/juni in de groepen 1 t/m 7. Groep 8 maakt de Cito eindtoets in april.
Het 3e rapport gaat twee weken voor de zomervakantie mee met alle kinderen.
Ook hierin worden de citoscores weergegeven.

 
De Citoscores van de kinderen worden weergegeven in ‘niveauwaarden’:

  • 4.0 tot 5.0       goed                          
  • 3.0 tot 4.0       voldoende
    3.0 is landelijk gemiddelde
  • 2.0 tot 3.0       matig
  • 0.0 tot 2.0       onvoldoende

 
Rapport
In het rapport van uw kind vindt u een extra blad waarop in grafieken en tabellen de resultaten van de citotoetsen worden weergegeven.
Hieronder ziet u een voorbeeld daarvan: De zwarte lijn is de lijn van het kind. 


 
Wanneer de zwart lijn stijgt of horizontaal blijft, dan groeit het kind in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer de zwarte lijn naar beneden gaat is er teruggang in resultaat.