Chromebooks en tablets

Op onze school neemt ICT een belangrijke plaats in. We zijn ons ervan bewust dat het voor kinderen erg belangrijk is dat ze om kunnen gaan met chromebooks of tablets. Door gebruik te maken van chromebooks krijgen kinderen snel feedback op hun gemaakte opdrachten en ook de leerkracht ziet tijdens de les hoe de kinderen de les maken. Hierop kan de leerkracht hulp bieden aan de kinderen. 

Kinderen werken dagelijks met de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen op chromebook of tablet. Naast het gebruik van chromebook of tablet vinden we het schrijven ook belangrijk. Daarom gebruiken kinderen, naast het chromebook of tablet ook een schrift voor het opschrijven van de tussenbewerkingen en schrijven van teksten.
Naast deze vakken kunnen de chromebooks ook ingezet worden voor de zaakvakken op voor (onderzoeks)projecten.

Kinderen moeten ook kritisch kunnen zijn op de dingen die ze lezen op internet. Daarbij moet hen geleerd worden hoe ze met social media omgaan. Daarom wordt in elke klas onderdelen van Mediawijsheid besproken. In groep 8 krijgen de kinderen ook nog gastlessen vanuit de stichting Voorkom.