Zieke leerlingen

Indien uw kind naar school komt en op school medicijnen moet innemen, dan vragen wij u vriendelijk om het formulier geneesmiddelenverstrekking in te vullen.

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen met de ouders hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een 'consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen'. Voor leerlingen, opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is onder andere belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed  mogelijk in stand te houden. Voor meer informatie kunt u op school terecht.