Interne leerling begeleider (IB-er)

De taak van de interne leerlingbegeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rondleerlingvolgsysteem en de speciale leerlingenzorg in de school.


Daartoe zal de IB-er:

  • toetsuitslagen interpreteren en hulp organiseren;
  • leerlingbesprekingen voorbereiden en leiden;
  • toezicht houden op het bijhouden van de leerlingdossiers door de leerkrachten;
  • groepshandelingsplannen bespreken met leerkrachten en andere betrokkenen;
  • oudergesprekken voeren;
  • contact onderhouden met het speciaal onderwijs;
  • contact onderhouden met zorginstanties buiten de school;
  • zorg dragen voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

Onder het kopje "zorg en begeleiding" kunt u meer lezen over onze leerlingenzorg. We hebben dit uitgewerkt volgens de 1-zorgroute en werken met het digitale systeem Parnassys.