Jeugdgezondheidszorg

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld?

Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden.
Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG.
In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD Regio Utrecht en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen.

Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of je kunt binnen lopen op het inloopspreekuur.
Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website van het CJG van de gemeente : www.cjglopik.nl
De GGD is kernpartner binnen het CJG.

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.

Minimaal één keer per schooljaar vindt een gesprek plaats tussen de jeugdverpleegkundige en de intern begeleidster. Hierin kunnen signalen of zorgen besproken worden. Deze bespreking kán alle leerlingen aangaan. Indien ouders hier bezwaar tegen hebben, dienen ze dit aan te geven bij de intern begeleider van de school.

Gezondheidsonderzoeken
U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek van de GGD. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. Er wordt aan u eerst om toestemming gevraagd. Het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd is in groep 2  daarna in groep 7. U wordt als ouder schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolg contact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

Extra afspraak voor vragen, een onderzoek of gesprek
Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra afspraak te maken bij de GGD. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek. Deze afspraken vinden plaats in het CJG. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid voor een extra afspraak, als:

  • U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind.
  • Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is
  • De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD.
  • Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek

In het eerste geval maakt u zelf een afspraak. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD.

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033 – 4600046. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de e-mail:opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts.

Vaccinaties DTP en BMR
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.

Meer informatie:
www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl