Antipestprotocol

Wij willen dat er op onze school niet gepest wordt. Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pesters. Wanneer er signalen van pesten zijn dan wordt dit direct aangepakt in nauwe samenwerking met de leerkrachten, directie en ouders. In dit Anti Pestprotocol worden de stappen duidelijk beschreven. Alle medewerkers van SPCO Groene Hart onderschrijven dit plan en handelen hiernaar. Dit Anti Pestprotocol is onderdeel van ons beleid Sociale Veiligheid. 

Onze school heeft een Anti Pestcoördinator. Zij bezoekt elk jaar de groepen 3 t/m 8 en praat met de kinderen over pesten. De kinderen weten dat ze, wanneer ze zich gepest voelen, dit aan de leerkracht of de anti pestcoördinator kunnen vertellen. Wanneer er gesprekken zijn over pestgedrag informeren we de ouders. De kracht van onze aanpak om pesten tegen te gaan is dat we lange tijd gesprekken blijven hebben met kinderen die hebben aangegeven dat ze last hadden van pestgedrag. 

Het anti-pestprotocol heeft als doel pestgedrag bij kinderen te stoppen. De leerkrachten van De Nieuwe Wiel willen een passend en afdoend antwoord geven op pesten. Hiermee willen we het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen verbeteren.