Sociale zelfredzaamheid

Wekelijks besteden we aandacht aan de sociale en de emotionele ontwikkeling bij de leerlingen. Hierbij maken wij gebruik van de Kanjertraining. Bij de kanjertraining zijn 5 basisregels belangrijk:  

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Kanjertraining wil de leerlingen bewust maken van hun eigen gedrag door middel van verhalen, opdrachten en oefeningen. Door middel van verschillende kleuren petjes maken we de verschillende soorten gedrag herkenbaar voor de kinderen. Een zwart petje staat voor pestvogelgedrag, een rode pet van apen gedrag (uitlachen; overal een grapje van maken), een gele pet voor konijntjesgedrag (bang zijn, niets durven zeggen) en het witte petje voor kanjergedrag (duidelijk durven zeggen wat je wilt en niet wilt).

De doelstellingen van de kanjertraining zijn: 

 • pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • leerlingen durven zichzelf te zijn
 • leerlingen voelen zich veilig
 • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • leerlingen durven hun gevoelens onder woorden te brengen
 • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Bijna alle leerkrachten zijn gecertificeerd kanjertrainer. Dit betekent dat zij extra geschoold zijn in het werken met deze methode.
Als school vinden wij het belangrijk dat onze kinderen sociaal vaardig zijn.