Ouderbetrokkenheid

We hebben een grote groep ouders die zich via de ouderraad, medezeggenschapsraad of op andere wijze inzet voor de school. Daar zijn wij erg blij mee!

Onze actieve ouderraad organiseert onder andere de avondvierdaagse, de leuke excursies, het feest voor groep 8 en helpt met Kerst. De medezeggenschapsraad draagt inhoudelijk bij aan de schoolontwikkeling. De kinderen bedanken de ouders ieder jaar op ludieke wijze voor hun inzet. Ze organiseren bijvoorbeeld een verwenmiddag of verzorgen een leuk optreden.

Kledingbeurs

Bijzonder aan De Nieuwe Wiel is de kledingbeurs die twee keer per jaar plaatsvindt. Deze beurs wordt georganiseerd door een groep enthousiaste ouders. Vanuit Lopik en omstreken komen veel bezoekers naar de school voor de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed. Het geld dat wordt ingezameld komt ten goede aan onze kinderen en de school.

Driehoek school - ouder - kind

Ouderbetrokkenheid gaat niet alleen over de betrokkenheid bij de school, maar ook bij de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden daarbij het contact met u als ouder belangrijk. Door een goede samenwerking tussen school, ouders en kind creëren we samen de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van uw kind.

Op De Nieuwe Wiel is het contact met de leerkracht laagdrempelig. U kunt altijd met een vraag terecht en gemakkelijk een moment van uitwisseling hebben. Zo weet u hoe het met uw kind gaat op school. Tijdens het jaarlijkse informatiemoment gaat de leerkracht meer in op wat we doen in de groep en leert u de andere ouders uit de klas beter kennen.