Ontwikkelingsgericht aanbod

Kinderen werken in de groep op hun eigen niveau. Wij bieden namelijk onderwijs op maat door de vakken op drie niveaus aan te bieden. Het kan zijn dat een kind na een korte uitleg zelfstandig aan het werk gaat en een ander kind de instructie wat langer moet volgen of individuele hulp krijgt. Zo krijgt ieder kind de lesstof en begeleiding aangeboden die het nodig heeft. 

Kinderen ontwikkelen zich niet gelijk. Het ene kind vindt rekenen makkelijk, het andere kind lezen. Onze leerkrachten observeren en analyseren de leerresultaten van kinderen. Aan de hand van deze gegevens geven zij kinderen de leerstof die bij hen past. Het ene kind zal extra uitleg krijgen bij rekenen en het andere kind wordt uitgedaagd met sommen uit bijvoorbeeld Rekentijgers. Naast de hulp in de klas kunnen kinderen ook extra hulp krijgen van onze RT-er.