Schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders. De SR is een klankbord en overlegorgaan voor de directeur van de school. We spreken over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing gerelateerd aan de school binnen de stichting.

De onderwerpen die op de vergaderingen ter sprake komen hebben te maken met:

  • De kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt.
  • De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. de opvoeding van de kinderen.
  • De wijze waarop de christelijke identiteit van de school tot uitdrukking komt.

Verder is de schoolraad betrokken bij het opstellen van officiële schoolstukken zoals de schoolgids, het strategisch meerjarenplan, het beleidsplan identiteit, maar ook bij de aanname van nieuw personeel op school. En wij zetten ons in voor de kerk- en schooldienst in samenwerking met de Brugkerk van Lopik.

Goede doelen
De SR gaat met de betreffende leerkracht van school jaarlijks in gesprek over de goede doelen die je als scholengemeenschap wil steunen, en in welke vorm de school, de leerkrachten en kinderen daaraan bij kunnen dragen. Naast geld ophalen en doneren voor ons sponsorkind Sharom zien wij ook de mogelijkheden van lokale doelen steunen, denk aan een bezoek aan het bejaardencentrum door de jongste groepen.

Startdienst in Brugkerk te Lopik
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een startdienst gehouden in samenwerking met de Brugkerk te Lopik. Het is een dienst waarin wordt stilgestaan bij het nieuwe schooljaar dat voor ons ligt en een nieuw seizoen van de kindernevendienst van de kerk.

Biddag/dankdag
We zijn betrokken bij de wijze waarop we op school inhoud geven aan biddag en dankdag. Soms is de predikant bij een viering betrokken, een andere keer is er aandacht voor biddag en dankdag in de klas.

Schoenmaatjes
Om de 2 jaar doet de school mee aan de landelijke de actie Schoenmaatjes. Iedere groep versiert 10 dozen deze worden gezamenlijk gevuld. De gevulde schoenendozen worden via de organisatie Schoenmaatje naar kinderen gebracht in Afrika, Azië of Zuid Amerika. 

Kerk- en schooldienst
In februari van ieder jaar wordt de Kerk- en schooldienst gehouden in de Brugkerk in Lopik. Het is iedere keer weer een feestje om met een thema aan de gang te gaan. De leerkrachten en leerlingen van de school maken er samen met de dominee een mooie en liefdevolle dienst van.

Schoolraad
De SR vergadert ongeveer eens in de drie maanden. U kunt over onderwerpen die de school betreffen altijd met een van de leden van de SR-contact opnemen via sr.nieuwewiel@spco.nl

Samenstelling SR
Bea de Vos
Mirjam van der Zouwen
Riëlle Verheul
Carolina Verwaal (voorzitter)