Culturele en kunstzinnige vorming

De school vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met kunst. Alle kinderen van onze school doen mee aan het ‘Kunstmenu’ van de stichting Kunst Centraal (KC). Het kunstmenu is een programma met een vaste structuur. Er zijn zes kunstvormen: beeldende kunst, muziek, literatuur, filmkunst, dans en theater.

Alle kinderen maken kennis met deze zes kunstvormen. Ieder kind gaat in de acht schooljaren dat hij op de basisschool zit twee keer naar een voorstelling of tentoonstelling toe, één keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw. Het bezoek aan de voorstellingen en tentoonstellingen wordt voorbereid in de klas, zodat de kinderen tijdens het bezoek bepaalde thema’s en onderwerpen herkennen.

De afgelopen jaren is gebleken, dat het voorbereiden en verwerken van voorstellingen en tentoonstellingenaltijd leidt tot aandacht, waardering, plezier en betrokkenheid van de kinderen. Na afloop van het bezoek, kan worden gesproken over de opgedane ervaringen. Meestal mondt dat uit in het zelf actief bezig zijn met muziek, dans en theater in de klas. Komend schooljaar gaan we verder met het integreren van de culturele vorming in ons onderwijs. De cultuurcoördinator zal hiervoor het cultuurbeleidsplan vertalen naar een plan van aanpak.