Groepsouders

Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden.
Daarom heeft iedere groep op onze school een of twee groepsouder.


De groepsouders zorgen in eerste instantie voor het contact tussen de leerkracht(en) en de overige ouders van de groep.
Als er, bij welke gelegenheid dan ook, extra hulp van de ouders nodig is in de klas, komen de groepsouders in actie om het een en ander te regelen.

Bij grote feesten en activiteiten waarbij de hulp van veel ouders noodzakelijk is, schakelen de groepsouders andere ouders van de groep in, om behulpzaam te zijn. De groepsouder overlegt dus regelmatig met de leerkracht(en). 

De groepsouders van de groep van uw kind(eren) zullen zichzelf voorstellen op de groepspagina op de website van de school.

1.Werving van een groepsouder:
 - De groepsouder wordt uitgekozen door de leerkracht, steeds voor de duur van één 
schooljaar.
- Als er meer dan 2 kandidaten zijn, zal de leerkracht loten. Ouders die nog nooit groepsouder zijn geweest hebben voorrang
- De groepsouder hoeft geen lid van de OR te zijn. Als het wel een OR-ouder is heeft dit als voordeel dat er
 korte communicatielijnen zijn.
- De groepsouder wordt in de eerste maand van een schooljaar aangesteld voor het 
gehele schooljaar.
- Een groep kan maximaal 2 groepsouders hebben.

2.Taakomschrijving groepsouder:
 De groepsouder verricht op verzoek van de leerkracht hand- en spandiensten bij 
feestjes en activiteiten of benadert andere ouders met het verzoek om hulp of 
ondersteuning. Dit kan gaan om het organiseren van activiteiten, begeleiding, vervoer, 
etc.