Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt in samenwerking met de Ouderraad (OR), ook aandacht besteed aan vieringen, projecten en attenties voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan:

- de Kinderboekenweek, waarbij de nieuwste boeken worden aangeschaft voor elke groep;
- het 5 decemberfeest;
- de kerstviering, waarbij de hele school en de kerk in kerstsfeer worden gebracht;
- de paasviering;
- projectweek;
- drinken en versnaperingen tijdens de diverse activiteiten;
- tevens reserveert de Ouderraad jaarlijks een klein bedrag voor de afschrijvingen van de       
  kerstversieringen, 5 decemberkleding en dergelijke
 
Zonder uw financiële ondersteuning kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden.
Wij vragen hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- per kind.
 
U ziet dat wij met een relatief kleine bijdrage tot veel in staat zijn.

U ontvangt jaarlijks bij aanvang van het schooljaar een brief van de Ouderraad met het verzoek tot betaling van deze bijdrage. De bijdrage is vrijwillig.