Huiswerk

We willen de leerlingen op school leren hun werk goed te plannen en te verdelen, dit onder andere als onderdeel van het werken met de dag- en weektaken. Uiteraard vormt het plannen van huiswerk hierbij ook een belangrijk onderdeel. Een goede opbouw is hierbij essentieel. 

Als instrument hierbij willen we de agenda gaan inzetten. De agenda wordt dan zowel voor het schoolwerk als voor het huiswerk gehanteerd. In groep 6 is de agenda op vrijwillige basis en in de groepen 7 en 8 vormt de agenda een vast onderdeel binnen ons onderwijsleerproces. 

Het is de bedoeling dat alle leerlingen van de groepen 7 en 8 aan het begin van het schooljaar een agenda van thuis meenemen. Graag een geschikte (basisschool)agenda, die aansluit bij een leerling in deze fase van het onderwijs.

Voor verdere vragen kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht! Leest u vooral de weekbrief, want hierin informeren wij u wekelijks over het huiswerk in iedere groep.

Om u enig inzicht te verschaffen in de opbouw van huiswerk, treft u in  de onderstaande tabel een schema aan met een overzicht.

 

Gr.IncidenteelStructureelFrequentieMondelinge taalvaardigheid
4SpellingTafels1x per 2 wekenBoekenkring
5SpellingTafels, aardrijkskunde, geschiedenis1x per 2 wekenBoekbesprekingen
6SpellingGeschiedenis, aardrijkskunde, natuur, dicteewoorden1x per weekBoekbesprekingen
7SpellingGeschiedenis, aardrijkskunde, natuur, dicteewoorden, Engels1x per week
 
Boek- en spreekbeurten
8SpellingGeschiedenis, Engels aardrijkskunde, natuur, dicteewoorden, werkwoorden1x per week
 
Boek- en spreekbeurten