Absentie

Indien uw kind de lessen door ziekte niet kan volgen, moet u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch vanaf 8.00 uur of met een briefje.

Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd. Als uw kind zonder kennisgeving afwezig is, dan nemen we vrijwel onmiddellijk telefonisch contact met u op; bent u niet bereikbaar, dan bellen we het door de ouders opgegeven noodtelefoonnummer. Zo zorgen we ervoor, dat er geen onduidelijkheid bestaat over de afwezigheid van een leerling en dat we niet onnodig ongerust hoeven zijn (zie ook bij zieke leerlingen).