Mobiele telefoon

  • Leerlingen houden van 8.30-14.30 uur de mobiele telefoon in hun tas en de telefoon is uit.
  • Leerlingen kunnen de mobiele telefoon in gebruik nemen als ze het schoolgebouw hebben verlaten na 14.30 uur.
  • Ouders kunnen hun kind bereiken onder schooltijd door naar school te bellen.
  • Als de regels worden overtreden dan wordt de mobiele telefoon ingenomen en kan de ouder de mobiele telefoon ophalen bij de leerkracht.