Kwaliteit en tevredenheid 

Kwaliteit van de school
Ouders

We vinden het belangrijk om te weten hoe de ouders over onze school denken. We komen dit te weten door de gesprekken, bijvoorbeeld met der MR en de schoolraad, maar ook door elk jaar aan ouders te vragen hoe ze ons onderwijs beoordelen. Ouders kunnen aangeven of ze tevreden, zeer tevreden, ontevreden of zeer ontevreden zijn. Ook kunnen ze opmerkingen plaatsen bij de onderdelen. We zijn tevreden als de scores boven de 85 % liggen.

De vragenlijst is door 49% van de ouders ingevuld. We zijn blij met de mooie scores, maar ervaren tegelijkertijd de noodzaak om aan alle punten te blijven werken. De Nieuwe Wiel is een LeerKRACHT school. Dit betekent dat we elke week doelen stellen, zodat we elke dag een stukje beter zullen zijn. De opmerkingen die ouders plaatsen geven betekenis aan de scores. We nemen de opmerkingen ter harte en bespreken ze in het team, waarna we de verbeterpunten opnemen. 

Dv

 90

2017(40%)

2018(49%)

 

tevr./zeer tevr. in %

tevr./zeer tevr. in %

Is de lesstof afgestemd op uw kind?

79

95

Krijgt uw kind extra oefenstof als dat nodig is?

85

96

Worden er goede methoden en materialen gebruikt?

85

90

Geven de rapporten een goed beeld van de vorderingen van uw kind?

81

95

Wordt u tijdig geïnformeerd over de ontwikkelingen op school?

91

95

Informeert de leerkracht u tijdig over de ontwikkelingen van uw kind?

91

95

Krijgt uw kind de aandacht die nodig is voor zijn/haar ontwikkeling?

83

96

Gaat de leerkracht respectvol om met uw kind?

82

98

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de kinderen?

83

100

Hoe beoordeelt u de sfeer op school?

88

98

Kinderen
Ook de kinderen vragen we elk jaar om ons te beoordelen op onze kwaliteit. In de klas kan dit gedaan worden door feedback te vragen aan kinderen: ‘wat kan de juf of meester anders of beter doen?’. Jaarlijks stellen we de kinderen van groep 5 t/m 8 vragen over de lessen, hun welbevinden en over veiligheid. Wanneer kinderen aangeven dat een onderdeel niet voldoende is houdt de leerkracht een kindgesprek met dit kind. Samen kijken hoe dit kan verbeteren en wat het kind nodig heeft. We zijn blij als de socres boven de 85% liggen

Tevredenheidsmeting en veiligheidsmonitor DNW

Leerlingen groep 5 t/m 8

De sfeer op school

2016

2017

2018

 

altijd/vaak

altijd/vaak

altijd/vaak

 

%

%

%

Ik ga graag naar school

`60

79

72

Ik heb het naar mijn zin in de groep

75

85

84

Er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag

80

88

97

Ik vind dat de juf of meester voldoende optreedt als de kinderen zich niet aan de regels houden

64

82

81

Ik voel me veilig op school

67

87

87

Ik vind dat er een goede sfeer is in de klas

76

84

84

Ik vind het spelen op het schoolplein leuk

81

87

89

De lessen op school

2016

2017

2018

 

altijd/vaak

altijd/vaak

altijd/vaak

 

%

%

%

Ik vind dat ik veel leer op school

82

90

83

De juf of meester legt goed uit

78

87

96

De juf of meester helpt mij als dat echt nodig is

76

87

96

De juf of meester vertelt me wat ik goed of fout doen bij de opdrachten

67

82

76

Ik krijg genoeg werk, ook als ik klaar ben

81

88

87

Ik kan goed op mijn eigen niveau werken.

78

86

85

De veiligheid op school

2016

2017

2018

 

nooit/ een

enkele keer

nooit/ een

enkele keer

nooit/ een

enkele keer

 

%

%

%

De afgelopen tijd….. ben ik gepest

-

93

86

ben ik uitgescholden of bedreigd

-

94

89

was ik bang voor bepaalde jongens/meisjes

-

92

91

had ik last van slaan, schoppen of andere handtastelijkheden

-

96

94

ben ik gepest op internet, sms of whats app

-

99

93