Onderwijs in groep 1-2

Kleuters leren spelenderwijs en krijgen daar alle ruimte voor in groep 1 en 2. In onze kleuterlokalen hebben we uitdagende speelhoeken ingericht. Jonge kinderen leren vooral veel door samen te spelen en te ontdekken. Samen of alleen een (ontwikkelings)spel kiezen uit de spellenkast, bouwen in de bouwhoek, even een spel op de chromebook of spelen op de speelverdieping. Er is zoveel keuze! Samen spelen en leren doen we in de klas, maar ook buiten op het plein of in ons mooie gymlokaal.

Werken met thema’s

In de groepen werken we met verschillende thema’s en de speelhoeken sluiten hier ook op aan.  We gebruiken de methode Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. Vanuit deze methoden kiezen we uitdagende thema's, zoals 'vogelrestaurant' of 'noordpool en zuidpool'. Vanuit de thema's geven we lessen waarin reken- en taalactiviteiten, maar ook motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele activiteiten worden aangeboden. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van elk kind wordt op De Nieuwe Wiel heel goed gevolgd. De leerkrachten zien en observeren wat kinderen nodig hebben en stemmen hun lesaanbod af op de behoeften van kinderen. 

We benoemen wat een kind leert en betrekken ze bij het leerproces. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door aan het begin van de dag samen doelen te stellen zoals; vandaag leer ik het getal vijf herkennen of vandaag leer ik rijmen op huis. Zo maken we wat kinderen leren zichtbaar, ook voor de ouders. In het kleuterlokaal vindt u deze doelen terug op het bord.

De leerkracht houdt vanaf de start in groep 1 de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Wij hanteren het kindvolgsysteem Leerlijnen hiervoor. Regelmatig kijken we samen met u hoe de ontwikkeling van uw kind op dat moment verloopt.

Engels
Kinderen leren spelenderwijs. Ze leven in een wereld die steeds groter wordt en komen op jonge leeftijd al in aanraking Engels. Juist omdat kinderen op deze wijze leren bieden we vanaf groep 1 Engels aan. Met liedjes, digitale oefeningen leren we over Little Monkey en zijn vriendjes.