Ervaren - beleven - doen

Leren doe je niet alleen uit boeken en vanachter een computer. Je leert ook door te ervaren, te beleven en te doen. Wij willen de wereld verbinden met het onderwijs, trekken er zoveel mogelijk op uit met de kinderen en halen externen de school binnen.

Natuuronderwijs

Natuuronderwijs is een goed voorbeeld van ervaringsgericht leren. Onze kinderen leren over de natuur, maar niet alleen via boeken. We werken onder andere met de leskisten van BuitenWijs, gaan op excursie naar het Oerlemansbosje, houden een vogelproject, doen mee aan de vogeltelling en hebben de school groener gemaakt. We verbinden natuur aan de praktijk en realiteit. Mooie leermomenten waarmee de kinderen de natuur ervaren en er zo meer over leren.

Kunst Centraal

Via Kunst Centraal bieden we een breed aanbod kunst en cultuur. Onze groepen bezoeken onder andere een muziekvoorstelling in muziekcentrum Vredenburg, gaan naar een toneel- of dansvoorstelling in het Falco theater, bezoeken musea en gaan op excursie. Een breed en divers cultureel aanbod.

In de lessen hebben we ook aandacht voor zang, toneel en dans. Alle kinderen verzorgen jaarlijks een leuke voorstelling voor de ouders. Zo staan leren ze zelfverzekerd op het podium te staan en durven ze zich in een veilige omgeving creatief te uiten.

Sport

Gezond sporten en bewegen is belangrijk voor kinderen. De Nieuwe Wiel neemt deel aan diverse sporttoernooien, organiseert jaarlijks een sportdag en gymt in de gymzaal bij de school. Tijdens het project Schools on Wheels krijgen onze kinderen gymles in een rolstoel. Kinderen ervaren zo hoe het is om gebonden te zijn aan een rolstoel en leggen zo ook de link naar goed burgerschap.

De komende tijd gaan we een mooie techniekruimte inrichten in de school en meer aandacht hebben voor muziek in de klas.