Onze indentiteit

We zijn een open christelijke school en dit betekent dat iedereen die respect heeft voor onze identiteit welkom is! Met de kinderen leren en lezen we over de liefde van God voor mensen. Dit doen we door o.a. het vertellen van de Bijbelverhalen, het zingen van liederen en onze vieringen. Hierbij staan liefde, samenwerken en respect hebben voor elkaar centraal. 

Bij onze bijbellessen gebruiken we de methode ‘Kind op maandag’. Geloven doen we met hart én handen, daarom vinden we het belangrijk om ook goed te doen voor mensen en kinderen die minder hebben dan wij. Elk jaar kiezen we een aantal goede doelen uit waar we ons sterk voor maken. Voorbeelden zijn 'Actie Schoenmaatjes' of 'Schaatsen voor water'.  

Aan het begin van het jaar hebben we een Scholendienst. Samen met de predikant van de Brugkerk in Lopik bereiden we dan een scholendienst voor. In februari is er Kerk en Schooldienst. Rond een thema doen de kinderen mee in de dienst door toneelstukjes, het voorlezen van het Bijbelverhaal, liedjes en gebed. Iedereen is hier van harte welkom. 

Ook sponsoren we een kind via de stichting ‘Woord en Daad’. Ravulu Korra is 10 jaar en woont in India. Jaarlijks doen we ook een actie voor hem, zodat hij naar school kan gaan en voedsel heeft. 

We zijn een PBS school. We vinden het belangrijk om positief te zijn. We geven complimenten wanneer we goede dingen zien en leren de kinderen verantwoordelijkheid en respect. Op deze manier groeien ze op tot kinderen die met plezier in het leven staan.