Kleding

Op onze school gelden enkele afspraken voor het onderwerp kleding:

  • Bij gymnastiek dient passende kleding te worden gedragen;
  • Petten en andere hoofddeksels zijn in de klas niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de directeur;
  • Gezichtsversluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze overtuiging, zijn niet toegestaan;
  • In zijn algemeenheid geldt, dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en anderen.