Wat leren we in groep 3

In groep 3 leren de kinderen écht lezen, taal en rekenen. Ook wordt er veel tijd besteed aan herhaling om de stof goed door te laten dringen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Door de hele school heen worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald en de actuele regel die centraal staat, is vermeld op Social Schools. Bijvoorbeeld: ‘We gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘We geven complimenten aan elkaar’

Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit en bij een volle spaarbuis volgt een viering. Zo zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas.

In groep 3 wordt er veel aandacht besteed aan het zelf oplossen van een probleem; probeer eerst zelf aan te geven dat je iets niet leuk vindt en vraag het kind om te stoppen volgens de stappen van Stop-Loop-Praat. Wanneer het kind doorgaat, mag je de juf vragen te helpen met het oplossen van het probleem.

Bijbelverhalen
Elke week vertellen we verhalen uit de Bijbel, we praten erover met de kinderen, zingen liedjes en bidden. We gebruiken de methode Kind op Maandag. Wilt u weten welk verhaal centraal staat? Die kunt u vinden op verhalen Kind op Maandag

Leren lezen
Ongeveer een derde van alle uren die uw kind in groep 3 op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want om sneller te kunnen lezen moeten er nu eenmaal veel leeskilometers worden gemaakt.
Al in de eerste schoolweek leert uw kind eenvoudige woorden met 3 letters lezen. Rond de herfstvakantie leest uw kind korte woordjes al vloeiend. Rond kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken. Aan het einde van het schooljaar leest uw kind al woorden van twee lettergrepen. 

Voor​ ​de​ ​kinderen​ ​is​ ​het​ ​belangrijk ​dat​ ze​ veel​​ ​kunnen ​​oefenen​ ​met​ ​lezen,​ ​maar​ ​ook ​​dat​ ​ze leesplezier​ ​ontwikkelen.​ ​Daarom​ ​gaan we in november​ met​ ​ groepjes​ lezen.​ ​Samen met ouders lezen de kinderen drie keer in de week in kleine groepjes. Verder bezoeken we ook een paar keer per jaar de bibliotheek. 

Spelling
Spelling​ ​wordt​ ​aangeboden in​ ​combinatie​ ​met​ taal.​ ​Het​​ ​eerste ​half ​jaar​ ​leren ​de​ ​kinderen​​ alle​ letters ​aan.​ ​Ze​ ​leren​ ​de​ ​​schrijfwijze,​ ​het​ ​klankgebaar,​ de​​ uitspraak​​ ​en​ ​oefenen​ ​direct​ ​met ​ het​ toepassen.​ ​Zeker​ ​de​ eerste​ ​​maanden ​krijgen​ ​de​​ kinderen​ ​2​​ of​ 3​ ​nieuwe​ ​letters​ per​ ​ week​ aangeboden.​ ​Vraagt​ ​u​ ​uw​ ​kind​ ​gerust​ ​naar​ ​de​ ​letters​ ​en​ ​de​ ​gebaren.

Leren schrijven
We​ ​werken​ ​met​ ​de​ ​methode​ ​Handschrift.​ In​ ​deze​ ​methode ​​leren ​de​ ​kinderen​ ​eerst losse​ schrijfletters,​ ​daarna​ ​losse​ ​woorden​ en​ ​uiteindelijk​ ​ zinnen​  schrijven.​ ​De​ ​kinderen​ schrijven​ het​ ​hele​ ​jaar​ ​met​ ​een​ ​potlood​ ​die​ ​zij​ ​van​ ​school​ ​krijgen.​ ​Het​ ​tweede​ ​half​ ​jaar​ ​wordt​ ​ook​ ​het verbonden​ ​schrift​ ​aangeleerd.

Rekenen
We​ ​werken​ ​met​ ​de​ ​methode​ ​Rekenrijk.​ ​Dit​ ​is ​ een ​methode​ waarbij​​ ​kinderen​ ​met behulp​ ​van​ ​materialen​ ​inzicht​ krijgen​ ​in​ ​getallen,​ sommen​ ​en​ ​bewerkingen.​ ​Veel​​ oefeningen​ worden​ ​aangeboden​ ​in​ ​een​ ​context.​ ​Eerst​ ​oefenen​ ​we​ ​met​ ​het​ tellen​ ​tot​ ​twintig,​ ​daarna​ ​met​ bus​ ​sommen​ ​tot​ ​twintig​ ​en​ ​langzamerhand  werken​ ​we​ ​​toe ​naar het​ ​maken​ ​​van ​‘kale’​ sommen​ ​(13+2=).​ ​Zo​ ​wordt​ ​een​ ​nieuwe​ ​strategie​ ​steeds ​opnieuw​ ​opgebouwd.​ ​

In​ groep​ ​3​ bieden​ ​wij naast​  de​ ​methode​ ​ook​ ​oefeningen​ aan​ ​uit ​​de​ methodiek​ van​ ​Met​ Sprongen​ Vooruit.​ ​Hiermee​ ​oefenen​ ​we​ ​onder​ ​andere​ ​het​ ​plaatsen ​van ​getallen​ op​ de​​ getallenlijn​ ​ tot​ 100. ​ Ook​​ leren​ ​de​ ​​kinderen​ ​getallen ​tot ​​tien te​ ​​splitsen.  Bijvoorbeeld​​ 5​ ​kun​ je​ ​splitsen​ ​in​ ​4​  en 1,​ ​3​ ​en​ ​2,​ ​2​ ​en​ ​3,​ ​1​ ​en​ ​4,​ ​0​ ​en​ ​5​ ​en​ ​5 ​en​​ 0.​ ​ Verliefde​​ harten​ ​komen​ gedurende​ ​het​ ​jaar​ ​ook​ ​regelmatig​ ​voorbij,​ ​of​ ​te​ ​wel,​ ​welke ​ getallen​ zijn​ samen​ ​10?​ ​8-2,​ ​6-4,3-7​ ​enz. 

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

  • Tellen (tot 100).

  • Automatiseren t/m 10 - splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren.- +/- t/m 20.

  • Splitsingen

  • Rekenen met geld (euromunten van €1 en €2).

  • Getalbegrip t/m 100.

  • Meten met eigen maat, lengte en gewicht.

  • Klokkijken: halve en hele uren.

Kunst,​ ​cultuur,​ ​natuur 
Op​ ​De​ ​Nieuwe​ ​Wiel​ ​wordt​ ​veel​ ​aandacht ​​besteed​ aan​​ culturele ​en kunstzinnige​ vorming.​ Naast​ ​de​ ​projecten​ ​en​ ​voorstellingen ​​die​ ​we​ ​vanuit​ ​het​ ​kunstmenu​ ​en​ ​cultuurprogramma​ ​van Kunst​ ​Centraal​ ​aanbieden,​ ​doet​ ​de​ ​school ​ ​mee​aan​ ​het​ ​Natuur-​ ​en milieueducatieprogramma. ​Zo​​ ​gaan​ ​de​ ​kinderen​ ​van ​ groep​ ​ 3​​  in​ ​ november​ ​ op​ ​ ​excursie ​ naar​ de​ ​boerderij​ ​en​ ​in​ het voorjaar​ ​op zoek​ ​naar​ ​‘Ribbeltje’​ ​in​ ​het​ ​Oerlemansbosje.​ ​Ook​ ​krijgen​ ​wij​ ​mooie leskisten​ ​in​ ​de ​ klas​ ​ over​  ​de​​  thema’s​ ​ mondgezondheid,​ ​afval​ ​opruimen,​ ​zaden​ ​ om​ ​te​ ​zaaien​ en​ ​Spriet​ ​de​ ​slak.  

Engels
Elke week krijgen de kinderen in groep 3 Engels uit de methode IPockets. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn; at school, clothes for all weather (autumn), let’s party, winter, people we know, zoo animals (spring), our neighbourhood (summer) en our senses.

Creatieve ontwikkeling
Voor​ ​de ​ creatieve​ ​ vakken​ ​ gebruiken​ ​ wij​ ​ ​de ​ methode​​  “Moet​ ​ ​je doen”.​ ​Hierin​ ​staan​ lessen​ ​ ​muziek, ​ beeldende​ ​ vorming​ ​ en​ ​ drama.​ Naast​ ​de​ ​methode​ ​bieden​ wij​ ​ ​ook​ ​zelf​ ​creatieve​ ​lessen​ ​aan behorend​ ​bij​ ​een​ ​thema​ ​of​ ​jaargetijde.

Bewegingsonderwijs
Twee keer in de week hebben we gym in de sporthal die vlak naast onze school ligt. Daar klimmen we, klauteren we, balanceren en springen we. We spelen met de bal, houden wedstrijdjes en estafettes. Kortom, we bewegen met plezier!