Dag- en weektaak

Als school vinden wij de ontwikkeling van het zelfstandig werken van leerlingen belangrijk en kiezen we voor verschillende werkwijzen om dit te bevorderen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het zelfstandig verwerken en het zelfstandig werken. Bij het zelfstandig verwerken wordt het zelfstandig werken bedoeld dat leerlingen doen direct nadat ze een instructie hebben ontvangen, bijvoorbeeld in een les volgens het Directe Instructiemodel.

Bij zelfstandig werken worden activiteiten van leerlingen bedoeld waarvan de instructie reeds op een eerder moment heeft plaatsgevonden waardoor de leerlingen de taken (voornamelijk) zonder bijdrage van de leraar kunnen uitvoeren. De taken die de leerlingen gaan uitvoeren zijn dan vaak beschreven in een zogenaamde weektaak. Binnen deze weektaak is er ruimte om de taken af te stemmen op het niveau en de interesses van de leerlingen.

De weektaak heeft als doel om de zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Wanneer leerlingen een heldere en passende weektaak krijgen, kan de leerkracht heel mooi het proces van plannen (en je houden aan de planning) van leerlingen volgen, begeleiden en bespreken. De weektaak is op deze wijze ook een mooie manier voor het vergroten van de eigen bijdrage van de leerling in het leerproces.

Verder biedt het de leerkracht tijd om systematische ondersteuning in te plannen voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat kunnen leerlingen zijn die nog wat extra hulp nodig hebben zodat ze kunnen blijven aanhaken in de instructieafhankelijke groep in de dagelijkse instructie. Het kunnen ook de leerlingen die zijn die meer aankunnen en behoefte hebben aan uitdaging.