Kinderopvang

De Nieuwe Wiel heeft een continurooster. Dat houdt in dat uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur naar school gaat en tussen de middag in de klas met de leerkracht een boterham eet. Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben school van 8.30 - 12.30 uur. Voor of na de lunch gaan we even lekker naar buiten.

Buitenschoolse opvang

We hebben in de school een buitenschoolse opvang (BSO) die wordt verzorgd door Spot4kids. Kinderen blijven zo in hun eigen vertrouwde omgeving.

Naast de kleuterlokalen zijn twee lokalen omgetoverd tot gezellige ruimtes waar kinderen zich thuis voelen. Zo is er een speelhuis voor de jongere kinderen, genieten de oudere kinderen van de voetbaltafel en staat er voldoende speelgoed en knutselmateriaal klaar. Naast de BSO-ruimtes, wordt er ook gebruik gemaakt van het speellokaal om te sporten en het schoolplein met de speeltoestellen.

De buitenschoolse opvang (BSO) is er iedere maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf 14.30 uur zijn de medewerkers aanwezig om uw kind(eren) op te vangen.

Meer informatie en inschrijven kunt u via: Spot4kids


U bent niet verplicht om uw kind naar de interne BSO Spot4kids te laten gaan, als u op zoek bent naar buitenschoolse opvang. De keuze is aan u. Kinderen van onze school gaan ook naar De Groene Ark.

Peutergroep

Spot4kids en De Ark bieden beiden een peutergroep. De leidsters en leerkrachten van de school onderhouden goed contact en zorgen voor een goed overdracht naar de basisschool.