Schrijfonderwijs

In groep 3 wordt het verbonden schrift aangeleerd. Alle kinderen, vanaf groep 4 (na de Kerst) t/m groep 7, schrijven aan elkaar. Er kan een uitzondering worden gemaakt wanneer de leerkracht dit met een ouder afspreekt om een bepaalde reden. Groep 8 ontwikkelt eigen ‘leesbaar’ handschrift.

Bij creatief schrijfwerk is er vanaf groep 6 vrije handschrift keuze voor de kinderen. Onder creatief schrijfwerk verstaan wij gedichten, rijmen en verhalen. Ook leer-, oefenwerk wat niet ingeleverd hoeft te worden.
In groep 4 en 7 krijgen alle kinderen een goede vulpen van school. Alle kinderen schrijven hiermee op school.  
Wanneer een vulpen kapot of kwijt is, dient het kind/de ouder zelf te zorgen voor een zelfde nieuwe vulpen.  
Deze kan bij de leerkracht van de groep aangeschaft worden voor € 2,50.

Verbonden schrift is goed voor de breinontwikkeling en de motoriek van kinderen.