Schoolbegeleidingsdienst

De school is aangesloten bij de CED-Groep. Deze dienst begeleidt ons bij onderwijskundige ontwikkelingen en bij individuele leerlingenhulp. Indien over uw kind gesproken wordt met een externe instantie, zoals de CED-Groep, dan wordt hiervoor altijd toestemming gevraagd aan de ouders.