Schoolbegeleidingsdienst

De school is aangesloten bij  Onderwijsadvies. Deze dienst begeleidt ons bij onderwijskundige ontwikkelingen en bij individuele leerlingenhulp. Indien over uw kind gesproken wordt met een externe instantie, zoals Onderwijsadvies, dan wordt hiervoor altijd toestemming gevraagd aan de ouders.