Rustig wennen

Voor het eerst naar de basisschool gaan kan best spannend zijn voor uw kind. Stap voor stap laten we uw zoon of dochter kennismaken met de school, de leerkracht en de nieuwe klas.

Wenmomenten

Zes weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op en spreekt u in onderling overleg de wenmomenten af. In totaal mag uw kind vijf keer komen wennen, dat kan een ochtend of dag zijn. Na de wenmomenten is uw kind helemaal thuis in de groep en kan het vaak niet wachten om hele dagen naar school te gaan.

Drie weken voor de zomervakantie starten kinderen niet meer op. De klassen zijn dan vaak vol en het is dan voor startende kinderen moeilijk om te wennen. Kinderen die in deze periode vier jaar worden starten na de zomervakantie. De eerste week na de zomervakantie is dan de wenweek. Ouders en de leerkracht overleggen of het kind hele of halve dagen in die week naar school gaat.

Intakegesprek

Rond de vierde verjaardag wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek leren wij van u over uw zoon of dochter en de leerkracht vertelt u over het onderwijs en de praktische zaken.

Informatiebrief groep 1-2

Voor de eerste schooldag krijgt u een informatiebrief mee met praktische zaken. In deze brief geven we antwoord op vragen als 'Waar zet u de  lunch neer?' en 'Wanneer hebben de kinderen gym?', enz. 

Als u daar behoefte aan heeft koppelen we u aan ouders die al bekend zijn op school. Zo kunt u ook bij een ouder terecht met vragen die voor ons mogelijk vanzelfsprekend zijn. U kunt ook altijd langslopen bij de leerkracht of schooldirecteur.