Sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. SPCO scholen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken, mits zij zich hierbij aan een aantal voorwaarden houden. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. 

Schenkingen vallen dus niet onder hetbegrip sponsoring. De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen;
  • Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring;
  • Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden als ze het oneens zijn met het gevoerde beleid.