Hoofdluis

Hoofdluis is heel gewoon, maar is ook vrijwel onuitroeibaar en daarom erg onplezierig. Scholen zijn plaatsen waar besmetting plaatsvindt via kleding aan kapstokken, spelende kinderen e.d. Controleer daarom uw kinderen regelmatig, zeker als er veel jassen, dassen en mutsen aan de kapstokken hangen. Ontdekt u bij uw kind hoofdluis, behandel het dan direct en waarschuw de leerkracht ook even.

Er is een ouderteam op onze school, dat na elke vakantie (van een week of langer) alle kinderen controleert. Als er hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind, wordt u door de leerkracht ingelicht. Uiteraard kunt u rekenen op discretie! Wilt u meer weten over deze gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met school.