Buitenschoolse opvang (BSO)

Sinds november 2008 is KMN Kind & Co in basisschool De Nieuwe Wiel gehuisvest met buitenschoolse opvang. Er is  naschoolse opvang. We zijn er trots op dat wij een mooie, ruime en uitdagende BSO voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in huis hebben.

De BSO en de VSO vallen onder de wet kinderopvang. De BSO wordt voor de kinderen van De Nieuwe Wiel verzorgd door Kindercentra Midden Nederland Kind & Co in het schoolgebouw. Aanmelding van uw kind(eren) gaat via de website www.kmnkindenco.nl.

Met een schat aan ervaring en kindvriendelijke locaties is Kindercentra Midden Nederland Kind & Co een plek waar ouders hun kinderen graag heen brengen. Voor KMN Kind & Co is kinderopvang veel meer dan het bieden van een veilige opvangplek. Kinderopvang betekent ook deelnemen aan de opvoeding en begeleiding van kinderen.

KMN Kind & CO draagt zorg voor professionele opvang van kinderen door:

- opvang door gediplomeerd personeel

- veilige en uitdagende locatie en buitenruimte

- het pedagogisch werkplan voor de BSO waarin de pedagogische visie en werkwijze wordt

  omschreven.

Na schooltijd willen kinderen genieten van hun vrije tijd: zij willen hun verhaal kwijt, spelen met anderen of iets voor zichzelf doen. In een zoveel mogelijk huiselijke sfeer staat vakbekwame leiding borg voor een stimulerend en kindvriendelijk klimaat.

 

De BSO is in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag, zowel na schooltijd als in de vakanties geopend tot 18:30 uur. De openstelling op woensdag en vrijdag is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In de vakanties wordt uw kind de hele dag opgevangen. De vakantieopvang is opgenomen in het maandtarief. Geef uw kin(eren) op middels het aanmeldingsformulier op de website van KMN Kind & Co.

 

Tegemoetkoming belastingdienst

Zowel voor- als naschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u voor de kosten een tegemoetkoming van de belastingdienst kunt aanvragen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de www.toeslagen.nl

 

Adresgegevens KMN Kind & CO

KMN Kind & CO

Bezoekadres : Newtonbaan 7

3439 NK te Nieuwegein

Postadres : Postbus 250

3430 AG te Nieuwegein

Tel : 030 6958469

Fax : 030 6050675

 

Voor meer informatie en aanmeldingen kijkt u op www.kmnkindenco.nl