Basisschool De Nieuwe Wiel

  Welkom op de pagina van groep 3!

 

Informatie:


Veilig en Vlot:
Kern 6
Kern 7
Kern 8
Kern 9
Kern 10
Kern 11
Kern 12
Op deze groepspagina geven wij u een indruk van wat er zoal in groep 3 wordt gedaan.
Veel leesplezier!


Een spannend jaar waarin de kinderen leren lezen en nog veel meer! Hieronder vindt u algemene informatie over groep 3.  
 
Taal
Op De Nieuwe Wiel werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Deze leesmethode werkt met verschillende niveau’s (ster, maan, raket, zon), waardoor ieder kind op zijn/haar eigen niveau de stof aangeboden krijgt, terwijl het over hetzelfde onderwerp gaat. Naast de werkboekjes heeft Veilig Leren lezen de lessen ook voor het digibord gemaakt. De juf doorloopt de opdrachten met de kinderen op het bord, waarbij onder andere ook de leesoefeningen aan bod komen.
De methode biedt ook letterdozen, woorddozen en klikklakboekjes waarmee geoefend wordt.
Voor de kinderen is het belangrijk dat ze veel kunnen oefenen met lezen, maar ook dat ze leesplezier ontwikkelen. Daarom starten we, na de herfstvakantie, met leesgroepjes. We streven ernaar om drie keer in de week te lezen. Ouderhulp is hierbij zeer welkom.
 
Rekenen

We werken met de methode Rekenrijk. In deze methode oefenen we eerst met tellen tot twintig, daarna met bussommen tot twintig. Ook leren de kinderen getallen tot tien te splitsen. Bijvoorbeeld 5 kun je splitsen in 4 en 1, 3 en 2, 2 en 3, 1 en 4, 0 en 5 en 5 en 0. We nemen dat ook af bij de kinderen en zij krijgen (wanneer ze alle splitsingen tot tien kennen) een splitsdiploma mee. Langzamerhand gaan we werken naar het maken van ‘kale’ sommen (13+2=). In groep 3 bieden wij naast de methode ook oefeningen aan uit de methodiek van Met Sprongen Vooruit. Hiermee oefenen we onder andere het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot 100.  
 
Schrijven
We werken met de methode Handschrift. In deze methode leren de kinderen om eerst de losse schrijfletters te schrijven, daarna losse woorden en uiteindelijk zinnen. De kinderen schrijven eerst met potlood. Na de kerstvakantie gaan we alleen in het schrijfschrift, schrijven met een vulpen. Deze vulpen krijgen ze eenmalig van school.
 
Kanjertraining
Naast het Positive Behaviour Support (schoolbreed), werken we in de klas met de methode Kanjertraining. Hiermee oefenen de kinderen hoe ze om kunnen gaan met teleurstellingen, complimenten, maar ook hoe houd je rekening met elkaar.
 
Cito
We volgen de ontwikkeling van de kinderen onder andere door het afnemen van de toetsen die bij de reken- en taalmethode horen. Tweemaal per jaar nemen we ook verschillende toetsen af van het Cito Leerlingvolgsysteem. Door te toetsen kunnen wij zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van onze kinderen.