Basisschool De Nieuwe Wiel

  Welkom op de pagina van groep 2!

 

Informatie:
Informatieboekje
Schrijfwijze letters


 
Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in groep 2! Er is veel te zien, te doen en te leren in deze groep.
Net als in groep 1, werken we in groep 2 met thema’s. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Kleuterplein’. Raai de Kraai woont in onze klas en heeft regelmatig leuke opdrachten rondom ons thema.
 
In de klas maken we een thematafel met spulletjes die bij dit thema passen. Van thuis mogen de kinderen zelf dingen meenemen, zodat onze thematafel goed wordt gevuld.
 
In groep 2 maken we een lettertafel waar de letter(s) van het thema centraal staan. Gedurende het thema mogen de kinderen spulletjes meebrengen die beginnen met deze letter. De eerste periode zullen de letters uit groep 1 herhaald worden. In groep 2 worden deze letters uitgebreider aangeboden. We oefenen de letters op het smartboard, we doen spelletjes in de kring, maar we gaan ook aan het werk om de letters te stempelen en te schrijven.
Misschien toont uw kind thuis al wel belangstelling voor het lezen en schrijven van woorden en letters. Wanneer uw kind vraagt: ‘Wat staat hier?’ is het beter wanneer u de letters verklankt (dat noemen we hakken). Kar wordt dan: kk – a – rr en dus niet ka – aa – er. Op het gehoor kan het kind de klanken weer aan elkaar plakken tot een woord. Een letter is op deze manier de geschreven versie van een klank en een klank een “letter die je hoort”. De stap naar het leren lezen wordt zo een stukje gemakkelijker.

Op de groepspagina van groep 2 vindt u een link naar een pagina met de schrijfwijze van de cijfers en letters zoals wij deze op onze school aanleren. Mocht uw kind thuis het schrijven van zijn/haar naam oefenen, dan is het fijn wanneer deze letters worden gebruikt.
 
Elke week zijn er vier werkopdrachten die iedereen maakt. De werkjes hebben vaak iets te maken met het thema. Na het werken is er tijd om iets uit de kast te kiezen.

We gymmen op dinsdag- en vrijdagmiddag in het speellokaal. In de kast op de gang staan twee gymkratten hierin kunnen de gymtassen bewaard worden. Zo hoeft u niet elke week aan de gymspullen te denken, maar kunnen ze gewoon op school blijven.