Basisschool De Nieuwe Wiel
Verlof aanvragen
 
De leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen (zie hieronder de regels met betrekking tot verlof). 

Een verzoek om verlof moet door de ouders/verzorgers van het kind uiterlijk vier weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school. Alle verzoeken dienen van een goede motivering te zijn voorzien.

Wanneer het om verlof gaat binnen het aantal van tien dagen en onder ‘de gewichtige omstandigheden’ valt, dan beslist de directie eventueel na advies te hebben ingewonnen bij de leerplichtambtenaar.

De regels met betrekking tot verlof kunt u hier vinden. Ook op de site http://leerplichtwegwijzer.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van verlof. U kunt het formulier verlofaanvraag uitprinten en inleveren bij de leerkracht.